BureauLeefomgeving

Uw bouw- of verbouwplannen uitgevoerd krijgen. Dat is onze bestemming.

Heeft u als particulier of bedrijfseigenaar bouw- of verbouwplannen? Maar passen deze (nog) niet in het bestemmingsplan van uw gemeente?


Neem dan eens contact op met Bureau Leefomgeving. Wij onderzoeken de uitvoerbaarheid van uw initiatief en zorgen voor een goede onderbouwing en communicatie met de gemeente. Staan zij open voor een wijziging van het bestemmingsplan, dan regelen wij alles wat daarvoor nodig is. Op een laagdrempelige en prettige manier.

Wij zetten onze kennis van ruimtelijke ordening, planologie en omgevingsrecht in voor

Particulieren

Van dakkapel tot nieuwbouwwoning. Wat u als particulier ook wilt bouwen, het kan zomaar in strijd zijn met het bestemmingsplan. Wij helpen u. Dat doen we bijvoorbeeld ook als u een agrarische woning wilt omzetten naar een burgerwoning. Of een bouwbestemming wilt krijgen op grond die u (ver)koopt. 

Architecten en bouwprofessionals

Bent u architect, aannemer, projectontwikkelaar of op een andere manier professioneel betrokken bij een bouwproject? Wij ontzorgen u bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium. Schakel ons bijvoorbeeld in als u uw opdrachtgever tijdig wilt adviseren over de mogelijkheden én onmogelijkheden op een bepaalde locatie of kavel.

(Agrarische) bedrijven

Bent u ondernemer en wilt u een nieuw bedrijfspand bouwen of uw huidige pand uitbreiden? Wilt u de bestemming van uw (agrarische) bedrijf omzetten naar een andere bestemming? Of misschien wel uw (voormalige) boerderijpand opsplitsen in twee of meerdere woningen? Wij weten welke route we hiervoor moeten volgen.

Overheden

Diverse gemeentes in Limburg en Brabant schakelen ons in voor het schrijven van bestemmingsplannen. Zowel behoudende als ontwikkelingsgerichte plannen. Heeft uw gemeente op een bepaald moment intern te weinig capaciteit beschikbaar? Wij zetten onze kennis en ervaring graag in om bij te springen en uw ambtenaren te ondersteunen.