BureauLeefomgeving

Splitsing van monumentale boerderij tot twee woningen

De buitengebieden kennen een rijke diversiteit aan monumentale en/of karakteristieke boerderijen die van oudsher bewoond werden door de agrariërs die op de naastgelegen landerijen hun gewassen teelten of hun vee hielden. Een groot deel van deze boerderijen zijn behouden gebleven en zijn door hun rijke historisch aangemerkt als monumentaal of cultuurhistorisch waardevol. Ook het buitengebied van Venray kent veel van deze historie rijke bebouwing, zoals deze monumentale boerderij uit 1888 aan de Hiept.

Initiatiefnemers hadden deze boerderij verworven met als doel in zowel de boerderij als de schuur een woning te realiseren. De boerderij was echter nog voorzien van een agrarische bestemming, waardoor het verbouwen tot twee burgerwoningen niet was toegestaan. Voor initiatiefnemers hebben wij een bestemmingsplan opgesteld waarmee de agrarische bestemming is omgezet in een woonbestemming zodat initiatiefnemers hier toch de twee beoogde woningen konden realiseren. Alle onderzoeken die noodzakelijk waren voor deze bestemmingswijziging zijn onder onze supervisie uitgevoerd, waaronder een bodemonderzoek, quickscan flora & fauna en een landschappelijk inpassingsplan.