BureauLeefomgeving

Nieuwe woonwijk in Hegelsom

Tussen de bebouwde kom van Hegelsom en de Stationsstraat (N556) lag de campus van het agrarisch opleidingscentrum PTC+. Na het vertrek van het onderwijs heeft een projectontwikkelaar deze campus verworven met als doel hier woningbouw te realiseren.

Door de projectontwikkelaar is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt van de nieuwe situatie, waarna wij een bestemmingsplan hebben geschreven en alle onderzoeken (bodemonderzoek, quickscan flora & fauna, aanvullend vleermuisonderzoek, archeologisch onderzoek, akoestisch onderzoek, etc.) hebben laten uitvoeren.

Het nieuwe bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om op het voormalige campusterrein circa 100 woningen te realiseren, alsook lichte bedrijvigheid en / of maatschappelijke functies aan de Stationsstraat. Inmiddels is het overgrote deel van de voormalige schoolgebouwen gesloopt en naar verwachting zal in 2023 begonnen worden met de realisatie van de woningen.