BureauLeefomgeving

Omzetten agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning

In het buitengebied van de gemeente Peel en Maas voert voornamelijk de agrarische functie de boventoon. Zo zijn er vele (agrarische) bedrijven en glastuinbouwbedrijven gelegen en zijn de onbebouwde gronden in gebruik als akker- of weiland. Echter zijn veel van de (voormalige) agrarische bedrijven in de afgelopen jaren verplaatst naar andere (grotere) locaties met meer uitbreidingsmogelijkheden, gesaneerd in het kader van een subsidieregeling of gestopt vanwege het ontbreken van passende opvolging. Hierdoor is de agrarische bedrijvigheid in het buitengebied steeds verder naar de achtergrond gedrongen waardoor de woonfunctie heden ten dagen steeds meer voorkomt. De voormalige bedrijfsbebouwing en bedrijfswoning blijven hierbij vaak behouden en worden verkocht aan burgers, welke geen binding hebben met het voormalige agrarische bedrijf. In veel van deze gevallen is de planologische situatie nooit gewijzigd en is op papier nog steeds sprake van een agrarische locatie. Hierdoor is bewoning door burgers feitelijk strijdig. Dit geeft met name problemen bij de aan- of verkoop van een dergelijke locatie.

Zo ook op deze locatie, initiatiefnemers woonde als burger in een agrarische bedrijfswoning. Voor initiatiefnemers hebben wij een bestemmingsplan opgesteld waarmee de bedrijfswoning functioneel omgezet is naar een burgerwoning. De agrarische bestemming komt hiermee te vervallen waardoor het wonen als burger in de woning wel is toegestaan. Alle onderzoeken die noodzakelijk waren voor deze bestemmingswijziging zijn onder onze supervisie uitgevoerd, waaronder een bodemonderzoek, geurberekening een landschappelijk inpassingsplan.