BureauLeefomgeving

Nieuwbouwwoningen in Heumen

De ruimtelijke structuur van een stad of dorp wordt vaak bepaald door kruisende lijnen van wegen. Aan deze kruisende wegen werd de eerste bebouwing opgericht, vanuit deze bebouwingsclusters en/of linten werden de steden en dorpen verder uitgebreid. Dit gebeurt vaak door planmatige uitbreidingen maar het kan ook voorkomen dat het slechts om enkele woningen per keer gaat. Door deze uitbreidingen kan het voorkomen dat er ‘gaten’ ontstaan in het bebouwingslint, doordat deze gronden niet aangekocht konden worden of gewoonweg een ander gebruik kenden.

Dit was ook het geval in het bebouwingslint van de Looistraat, in de bebouwde kom van Heumen (Gelderland). Deze percelen waren in gebruik als weiland en er vond kleinschalige buitenopslag plaats. Initiatiefnemers waren voornemens op deze percelen twee nieuwe woningen te realiseren waardoor het bebouwingslint ter plaatse werd afgerond. Op basis van het geldende bestemmingsplan was het echter niet mogelijk om op deze plek nieuwe woningen te bouwen.

In opdracht van de initiatiefnemers hebben wij een bestemmingsplan opgesteld waardoor de realisatie van twee woningen mogelijk gemaakt werd. Initiatiefnemers zijn volledig ontzorgd; alle onderzoeken die nodig waren om hier twee woningen mogelijk te maken zijn onder onze supervisie uitgevoerd, het contact met de gemeente is wanneer nodig gevoerd en uiteraard is ook het bestemmingsplan geschreven.