BureauLeefomgeving

Ondersteuning doorontwikkeling champignonkwekerij

Op deze locatie in het buitengebied van Ysselsteyn is een champignonkwekerij gelegen. Vanuit deze locatie en een locatie elders worden hier wekelijks in totaal ruim 320 ton champignons geproduceerd. Teneinde de bedrijfscontinuïteit en werkgelegenheid te garanderen wenst initiatiefnemer minder afhankelijk te zijn van de grillen van de markt en kiest daarom voor een voorwaartse en zijwaartse ketenintegratie. 

Met het telen van champignons worden veel restproducten gegenereerd in de vorm van onder andere champost (de voedingsbodem van waaruit de champignon groei). Champost is een restproduct wat voornamelijk uit water bestaat. Dit restproduct wordt veelal gebruikt als bodemverbeteraar en organische meststof in de land- en tuinbouw. Het seizoen bepaalt echter sterkt de mate waarin de compost kan worden afgezet. Indien de afzetmogelijkheid kleiner wordt stijgen de kosten sterk.  Initiatiefnemer had het ingenieuze idee om deze natte champost te drogen zodat de afzet van het droge product veel rendabeler kan worden. 

Voor het drogen van de gigantische hoeveelheden champost (van niet alleen deze locatie, maar eveneens van nabijgelegen locaties) diende op locatie een drooginstallatie mogelijk te worden gemaakt. De energie en warmte, welke benodigd zijn in de drooginstallatie, dient daarbij te worden gegenereerd door een op hout gestookte energiecentrale.

Wij hebben initiatiefnemer in dit traject volledig kunnen ontzorgen door het bestemmingsplan te wijzigen, de noodzakelijke omgevingsvergunningen (bouw en milieu) aan te vragen en te verkrijgen, de natuurvergunning te regelen en alle daarvoor noodzakelijke onderzoeken zijn in onze supervisie uitgevoerd.

Inmiddels zijn zowel de drooginstallatie als de energiecentrale gereed en als zodanig in gebruik.