BureauLeefomgeving

Nieuwe levensloopbestendige woningen in Nieuw-Bergen

In de kern van Nieuw-Bergen heerst, net zoals in grote delen van Nederland, een grote behoefte aan geschikte woningen voor diverse doelgroepen. Zo zijn er in de afgelopen jaren diverse nieuwe woningen gerealiseerd binnen de kern waaronder de woningbouwontwikkeling ‘Siebengewaldseweg Noord’. Het merendeel van deze woningbouwkavels is ondertussen verkocht en alle woningen zijn in de afgelopen jaren gebouwd, er zijn echter nog twee bouwkavels voor reguliere woningbouw over.

In de praktijk is gebleken dat de beide woningbouwkavels lastig te bebouwen zijn en daardoor moeilijk verkoopbaar. Door de vergrijzing en de groei van eenpersoonshuishoudens is daarnaast de vraag naar met name kleinere en levensloopbestendige woningen gestegen. Het architectenbureau heeft daarom voor deze locatie een beter passende woningbouwplan opgesteld, waarmee voldaan werd aan de heersende vraag naar woningen. Het plan bestond uit vier kleinere woningen, specifiek bedoeld voor ouderen. Deze woningen voldeden echter op een aantal punten niet aan het vigerende bestemmingsplan.

In opdracht van het architectenbureau is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin is gemotiveerd waarom in het geval van de beoogde seniorenwoningen afgeweken kon worden van het bestemmingsplan. Met deze ruimtelijke onderbouwing heeft de gemeente Bergen uiteindelijk de omgevingsvergunning voor de seniorenwoningen kunnen verlenen.