BureauLeefomgeving

Uitbreiding glastuinbouwbedrijf

Op deze locatie, welke is gelegen in een glastuinbouwconcentratiegebied, was een melkrundveehouderij gevestigd. Initiatiefnemer heeft deze locatie verworven met als doel hier een grootschalig glastuinbouwbedrijf te vestigen. Gezien het huidige gebruik en de daarbij behorende bestemming was een glastuinbouwbedrijf ter plaatse niet toegestaan desondanks de ligging in het glastuinbouwconcentratiegebied. In opdracht van initiatiefnemer hebben wij een bestemmingsplan opgesteld om het beoogde glastuinbouwbedrijf op deze locatie te realiseren c.q. mogelijk te maken.

In diverse fases is de ontwikkeling uiteindelijk mogelijk gemaakt. Voor iedere fase is een separaat bestemmingsplan opgesteld. Een naastgelegen bedrijf heeft tegen elke fase bezwaar en beroep ingesteld vanwege het vermeend beperken van de bedrijfsvoering. Voor deze initiatiefnemer hebben we ook de zienswijze- en beroepsprocedure mogen begeleiden. In samenwerking met een advocaat hebben wij uiteindelijk de bestemmingsplannen met succes verdedigd, waardoor het glastuinbouwbedrijf nu volledig kan worden gerealiseerd.