BureauLeefomgeving

Herstructurering bestaande infrastructuur en aanleg nieuwe weg

De gemeente Venray wil de gemeentelijke wegenstructuur aan de oostzijde van Venray versterken om zo de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Onderdeel van de herstructurering van de wegenstructuur is onder andere de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Stationsweg en Henri Dunantstraat en de herstructurering van en aanleg van enkele rotondes op de Stationsweg. Deze beide onderdelen zijn als project “Oostverbinding” benoemd. Samen bedraagt het traject een tracé van circa 2 km, waarvan circa 400 meter nieuwe verbindingsweg.

De realisatie van de verbindingsweg, de herstructurering en de rotondes waren op basis van de vigerende bestemmingsplannen niet toegestaan. In opdracht van de gemeente Venray hebben wij een bestemmingsplan opgesteld waarmee het project Oostverbinding wel mogelijk werd. Het project is inmiddels in uitvoering en wordt naar verwachting in 2024 opgeleverd.