BureauLeefomgeving

Nieuwbouwwoningen in Heesch

Midden in het centrum van Heesch, op de locatie ’t Dorp 54, was een oud vervallen café gelegen. Het langgerekte perceel achter het café lag daarbij ook nog eens braak. De locatie deed hiermee dan ook geen eer aan zijn omgeving. De achterzijde van het perceel maakte onderdeel uit van het bebouwingslint van de Binnenpas en vormde hier het laatste onbebouwde perceel omringt door woningen.

Een lokale projectontwikkelaar heeft deze locatie verworven met als doel hier woningbouw te realiseren om enerzijds te voldoen aan de grote behoefte aan geschikte woningen en anderzijds om op de locatie een kwaliteitsverbetering te verwezenlijken.

Deze herontwikkeling van de locatie paste niet in het bestemmingsplan. Voor initiatiefnemer hebben wij het bestemmingsplan zodanig gewijzigd dat op de locatie wel woningbouw mogelijk werd. In dat kader zijn eveneens onder onze supervisie alle daarvoor noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd.