BureauLeefomgeving

Uitbreiding bedrijfspand

In het kader van de groei van een bedrijf of de veranderende markt kan het voorkomen dat de beschikbare bedrijfsruimte niet meer voldoet aan de huidige wensen en eisen van het een bedrijf. Dit was ook het geval bij onderhavig bedrijf. Door de groei van het bedrijf werd de bestaande bedrijfslocatie te klein waardoor de bedrijfsprocessen niet meer optimaal uitgevoerd konden worden. Uitbreiding van de bedrijfslocatie was dan ook noodzakelijk voor een functionele voorzetting van het bedrijf.

In het kader van de uitbreiding van een bedrijfspand (een autogarage) zijn door het architectenbureau tekeningen opgesteld. De uitbreiding voldeed echter niet aan de voorwaarden van het geldende bestemmingsplan. Gezien de ligging in de bebouwde kom van Oostrum kon met behulp van de kruimelgevallenregeling worden afgeweken van het bestemmingsplan. In dat kader is door ons een ruimtelijke onderbouwing geschreven waarmee de gemeente Venray uiteindelijk de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het bedrijfspand heeft kunnen verlenen.